Method: revisions.list

แสดงรายการการแก้ไขของไฟล์

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/revisions

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
fileId

string

รหัสของไฟล์

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

จำนวนการแก้ไขสูงสุดที่จะแสดงต่อ 1 หน้า

pageToken

string

โทเค็นสําหรับดําเนินการต่อคําขอรายการก่อนหน้าในหน้าถัดไป ควรตั้งค่านี้เป็นค่าของ "nextPageToken" จากการตอบกลับก่อนหน้า

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

รายการการแก้ไขของไฟล์

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "nextPageToken": string,
 "kind": string,
 "revisions": [
  {
   object (Revision)
  }
 ]
}
ช่อง
nextPageToken

string

โทเค็นของหน้าสําหรับหน้าถัดไปที่มีการแก้ไข ข้อมูลนี้จะหายไปถ้าถึงจุดสิ้นสุดของรายการแก้ไขแล้ว หากโทเค็นถูกปฏิเสธไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรทิ้งโทเค็นนั้น และควรรีสตาร์ทโทเค็นจากหน้าแรกของผลลัพธ์ ปกติแล้วโทเค็นหน้าเว็บจะใช้ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มหรือนำสินค้าใหม่ออก ผลลัพธ์ที่คุณคาดไว้อาจแตกต่างออกไป

kind

string

ระบุประเภทของทรัพยากรนี้ ค่า: สตริงคงที่ "drive#revisionList"

revisions[]

object (Revision)

รายการการแก้ไข หากมีการป้อนข้อมูล nextPageToken แล้ว รายการนี้อาจไม่สมบูรณ์และควรดึงข้อมูลหน้าผลลัพธ์เพิ่มเติม

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจำกัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์