Method: revisions.get

รับข้อมูลเมตาหรือเนื้อหาของการแก้ไขด้วยรหัส

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/revisions/{revisionId}

URL ใช้ไวยากรณ์ gRPC Transcoding

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
fileId

string

รหัสของไฟล์

revisionId

string

รหัสของการแก้ไข

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
acknowledgeAbuse

boolean

ดูว่าผู้ใช้รับทราบความเสี่ยงในการดาวน์โหลดมัลแวร์ที่รู้จักหรือไฟล์อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะใช้ได้เมื่อ alt=media เท่านั้น

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Revision

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องการขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจํากัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการให้สิทธิ์