Method: files.export

Eksportuje dokument Google Workspace do żądanego typu MIME i zwraca wyeksportowane dane w bajtach. Pamiętaj, że eksportowana treść może mieć maksymalnie 10 MB.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/export

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

Parametry zapytania

Parametry
mimeType

string

To pole jest wymagane. Typ MIME formatu żądanego na potrzeby tego eksportu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zawartość pliku w postaci bajtów. Listę dokumentów Google Workspace i formatów konwersji typu MIME znajdziesz w artykule Dokumenty Google Workspace i odpowiadające im typy MIME eksportu.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.