Method: drives.get

รับข้อมูลเมตาของไดรฟ์ที่แชร์ด้วยรหัส

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}

URL ใช้ไวยากรณ์ gRPC Transcoding

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
driveId

string

รหัสของไดรฟ์ที่แชร์

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
useDomainAdminAccess

boolean

ส่งคําขอในฐานะผู้ดูแลระบบโดเมน หากตั้งค่าเป็น "จริง" ผู้ขอจะได้รับสิทธิ์หากเป็นผู้ดูแลโดเมนที่เป็นเจ้าของไดรฟ์ที่แชร์

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Drive

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องการขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจํากัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการให้สิทธิ์