Method: drives.create

یک درایو مشترک ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/drives

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
requestId

string

ضروری. یک شناسه، مانند یک UUID تصادفی، که به‌طور منحصربه‌فرد درخواست این کاربر را برای ایجاد بی‌توان یک درایو مشترک شناسایی می‌کند. درخواست مکرر توسط همان کاربر و با همان شناسه درخواست از ایجاد موارد تکراری با تلاش برای ایجاد درایو مشترک مشابه جلوگیری می کند. اگر درایو مشترک از قبل وجود داشته باشد، خطای 409 برگردانده می شود.

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از Drive است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه جدیدی از Drive است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

برخی از دامنه ها محدود هستند و برای استفاده از برنامه شما به ارزیابی امنیتی نیاز دارند. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.