Method: replies.update

Mevcut bir yanıtı günceller.

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
fileId

string

Dosyanın kimliği.

commentId

string

Yorumun kimliği.

replyId

string

Yanıtın kimliği.

İstek içeriği

İstek metni, CommentReply öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, CommentReply öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.