Method: permissions.update

Bir izni günceller.

Uyarı: Aynı dosyada eşzamanlı izin işlemleri desteklenmez. Yalnızca son güncelleme uygulanır.

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/permissions/{permissionId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
fileId

string

Dosyanın veya ortak Drive'ın kimliği.

permissionId

string

İznin kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
removeExpiration

boolean

Geçerlilik bitiş tarihinin kaldırılıp kaldırılmayacağını belirler.

supportsAllDrives

boolean

İstekte bulunan uygulamanın hem Drive'larım hem de ortak Drive'ları destekleyip desteklemediği.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Bunun yerine supportsAllDrives kullanın.

transferOwnership

boolean

Rol owner olarak değiştirildiğinde mevcut sahipler yazar rolüne düşürülüp düşürülmeyeceği. Belirtilen rol owner değilse hiçbir şey yapmaz.

useDomainAdminAccess

boolean

İsteği alan yöneticisi olarak yayınlayın. True değerine ayarlanırsa, dosya kimliği parametresinin bir ortak Drive'a ait olması ve istekte bulunan kişinin ortak Drive'ın ait olduğu alanın yöneticisi olması halinde istekte bulunan kişiye erişim verilir.

İstek içeriği

İstek metni, Permission öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Permission öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.