REST Resource: parents

Kaynak: ParentReference

Dosyanın üst öğesine referans.

Bazı kaynak yöntemleri (ör. parents.get) için parentId gerekir. Üst kuruluşun kimliğini almak için parents.list yöntemini kullanın.

JSON gösterimi
{
  "selfLink": string,
  "id": string,
  "isRoot": boolean,
  "kind": string,
  "parentLink": string
}
Alanlar
id

string

Üst öğenin kimliği.

isRoot

boolean

Yalnızca çıkış. Üst klasörün kök klasör olup olmadığı.

kind

string

Yalnızca çıkış. Bu her zaman drive#parentReference olur.

Yöntemler

delete

Dosyadan bir üst öğe kaldırılır.

get

Belirli bir üst referansı alır.

insert

Dosya için bir üst klasör ekler.

list

Dosyanın üst öğelerini listeler.