Method: files.delete

Kullanıcının sahibi olduğu bir dosyayı çöp kutusuna taşımadan kalıcı olarak siler. Dosya bir ortak Drive'a aitse kullanıcının üst klasörde organizer olması gerekir. Hedef bir klasörse kullanıcının sahip olduğu tüm alt öğeler de silinir.

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
fileId

string

Silinecek dosyanın kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
supportsAllDrives

boolean

İstekte bulunan uygulamanın hem Drive'larım hem de ortak Drive'ları destekleyip desteklemediği.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Bunun yerine supportsAllDrives kullanın.

enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Bir öğe ortak Drive'da değilse ve son üst öğesi silinirse ancak öğenin kendisi silinmezse öğe, sahibinin kökünün altına yerleştirilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.