Method: children.insert

Klasöre dosya ekler.

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{folderId}/children

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
folderId

string

Klasörün kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Birden fazla klasöre dosya ekleme özelliği artık desteklenmiyor. Bunun yerine shortcuts politikasını kullanın.

supportsAllDrives

boolean

İstekte bulunan uygulamanın hem Drive'larım hem de ortak Drive'ları destekleyip desteklemediği.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Bunun yerine supportsAllDrives kullanın.

İstek içeriği

İstek metni, ChildReference öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan ChildReference örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.