Method: changes.get

Kullanımdan kaldırıldı: Son değişiklikleri almak için changes.getStartPageToken ve changes.list tuşlarını kullanın.

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/changes/{changeId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
changeId

string

Değişikliğin kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
driveId

string

Değişikliğin geri döndürüleceği ortak Drive.

supportsAllDrives

boolean

İstekte bulunan uygulamanın hem Drive'larım hem de ortak Drive'ları destekleyip desteklemediği.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Bunun yerine supportsAllDrives kullanın.

teamDriveId
(deprecated)

string

Kullanımdan kaldırıldı: Bunun yerine driveId kullanın.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Change öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.