Method: documents.get

Pobiera najnowszą wersję określonego dokumentu.

Żądanie HTTP

GET https://docs.googleapis.com/v1/documents/{documentId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
documentId

string

Identyfikator dokumentu do pobrania.

Parametry zapytania

Parametry
suggestionsViewMode

enum (SuggestionsViewMode)

Tryb widoku sugestii, który chcesz zastosować do dokumentu. Umożliwia to wyświetlanie dokumentu ze wszystkimi sugestiami – bezpośrednio, zaakceptowany lub odrzucony. Jeśli wartość nie jest określona, używana jest wartość DEFAULT_FOR_CURRENT_ACCESS.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Document.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/documents
  • https://www.googleapis.com/auth/documents.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.