הפניית API

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מסמך Discovery

פרטים על משאב של מסמך Discovery זמינים בדף ייצוג משאבים.

שיטה URI של REST תיאור
list GET  /apis אחזור הרשימה של ממשקי ה-API הנתמכים בנקודת הקצה הזו.

* ביחס ל-URI הבסיס: https://discovery.googleapis.com/discovery/v1