מדריך לבעלי נכסים

בעזרת הצהרות אפשר להפעיל את הקישור לאפליקציות, להצהיר על גורמי handler של אפליקציה כברירת מחדל, לשתף פרטי כניסה לאתר ועוד.