Custom Search JSON API Reference

To odniesienie do interfejsu API jest uporządkowane według typu zasobu. Każdy typ zasobu ma co najmniej 1 reprezentację danych i co najmniej 1 metodę.

Typy zasobów

  1. szyfrowanie po stronie klienta
  2. Cse.siterestrict

szyfrowanie po stronie klienta

Szczegółowe informacje o zasobach zaszyfrowanych po stronie klienta znajdziesz na stronie Reprezentowanie zasobów.

Metoda Żądanie HTTP Opis
Identyfikatory URI względem https://www.googleapis.com, chyba że zaznaczono inaczej
list GET  /customsearch/v1 Metoda cse.list zwraca metadane wyszukiwania, metadane dotyczące wyszukiwarki niestandardowej Google oraz wyniki wyszukiwania.  

Wymagane parametry zapytania: cx, q

Cse.siterestrict

Szczegółowe informacje o zasobie Cse.siterestrict znajdziesz na stronie Reprezentowanie zasobów.

Metoda Żądanie HTTP Opis
Identyfikatory URI względem https://www.googleapis.com, chyba że zaznaczono inaczej
list GET  /customsearch/v1/siterestrict Zwraca metadane dotyczące przeprowadzonego wyszukiwania, metadane dotyczące Twojej wyszukiwarki oraz wyniki wyszukiwania. Wykorzystuje niewielki zestaw wzorców adresów URL.

Wymagane parametry zapytania: cx, q