Custom Search JSON API Reference

To dokumentacja interfejsu API jest uporządkowana według typu zasobu. Każdy typ zasobu ma co najmniej 1 reprezentację danych i co najmniej 1 metodę.

Typy zasobów

  1. szyfrowanie po stronie klienta
  2. Cse.siterestrict

szyfrowanie po stronie klienta

Szczegółowe informacje o zasobach szyfrowania po stronie klienta znajdziesz na stronie reprezentacji zasobów.

Metoda Żądanie HTTP Opis
Identyfikatory URI powiązane z adresem https://www.googleapis.com, chyba że zaznaczono inaczej
list GET  /customsearch/v1 Metoda cse.list zwraca metadane dotyczące przeprowadzonego wyszukiwania, metadane Twojej wyszukiwarki oraz wyniki wyszukiwania.  

Wymagane parametry zapytania: cx, q

Cse.siterestrict

Szczegółowe informacje o zasobie Cse.siterestrict znajdziesz na stronie reprezentacji zasobów.

Metoda Żądanie HTTP Opis
Identyfikatory URI powiązane z adresem https://www.googleapis.com, chyba że zaznaczono inaczej
list GET  /customsearch/v1/siterestrict Zwraca metadane dotyczące przeprowadzonego wyszukiwania, metadane Twojej wyszukiwarki oraz wyniki wyszukiwania. Używa małego zestawu wzorców adresów URL.

Wymagane parametry zapytania: cx, q