Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tìm hiểu cách tìm kiếm mã trong các dự án phần mềm nguồn mở như Chromium và Android.

Tìm hiểu về các bộ lọc, toán tử, tùy chọn cú pháp và phím tắt được hỗ trợ trong tính năng Tìm kiếm mã.