Chrome Policy API مجموعه‌ای از سرویس‌ها است که به مدیران Chrome اجازه می‌دهد تا به‌طور برنامه‌نویسی، استفاده از دستگاه‌های ChromeOS و مرورگرهای Chrome را در سازمان خود مشاهده، مدیریت و اطلاعات آماری دریافت کنند.

این API مکمل Admin SDK API است، جایی که مدیران Chrome می‌توانند دستگاه‌های Chrome را مدیریت کنند ، مرورگرهای Chrome را مدیریت کنند و چاپگرهای CUPS را مدیریت کنند .

مرور فنی این محصول را بخوانید و نمونه کدها را بیابید.
تمام منابع و روش های این API را بررسی کنید. روی "امتحان کن!" در یک صفحه روش برای آزمایش با API.
آخرین به‌روزرسانی‌های Chrome Policy API را مرور کنید.