API ของนโยบาย Chrome คือชุดบริการที่ทําให้ผู้ดูแลระบบ Chrome สามารถดู จัดการ และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome OS และเบราว์เซอร์ Chrome ในองค์กร

API นี้จะช่วยเสริม API ของ Admin SDK ซึ่งผู้ดูแลระบบ Chrome สามารถจัดการอุปกรณ์ Chrome, จัดการเบราว์เซอร์ Chrome และจัดการเครื่องพิมพ์ CUPS

อ่านภาพรวมทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้และค้นหาตัวอย่างโค้ด
ตรวจสอบทรัพยากรและวิธีการทั้งหมดของ API นี้ คลิก "ลองเลย!" ในหน้าวิธีเพื่อทดสอบกับ API
ตรวจสอบการอัปเดตล่าสุดใน Chrome Policy API