پشتیبانی از نمودارهای گوگل

Google Charts یک سرویس رایگان است. این همان چیزی است که ما در داخل گوگل برای ایجاد نمودارهای خود استفاده می کنیم و امیدواریم برای شما مفید باشد.

ایجاد نمودار کامل می تواند سخت باشد. نمودارهای گوگل دارای پیش فرض های معقولی هستند، اما می توانند به روش های بی شماری نیز سفارشی شوند. گاهی اوقات سازندگان نمودار تصویری از آن نمودار کامل در ذهن خود دارند، و گاهی اوقات تشخیص اینکه کدام مجموعه از گزینه ها مورد نیاز است دشوار است.

یک انجمن نمودار Google فعال وجود دارد که در آن کاربران به یکدیگر کمک می کنند تا بهترین راه های انتقال اطلاعات را به صورت گرافیکی بیاموزند و کشف کنند.

ما به طور مستمر در حال بهبود این سرویس هستیم و هر چند ماه یکبار نسخه های جدیدی ارائه می کنیم. ما آنها را در انجمن و در صفحه انتشارات خود اعلام می کنیم. اگر پیشنهادی برای تیم توسعه دهنده ما دارید، ما یک ردیاب مشکل نیز داریم.