การสร้างแบรนด์

ทั้งผู้ผลิตรถยนต์และนักพัฒนาแอปต่างก็มีโอกาสแสดงแบรนด์ด้วย Android Automotive OS

ส่วนนี้จะอธิบายถึงสิ่งต่อไปนี้

แบรนด์ของผู้ผลิตรถยนต์

การสร้างแบรนด์ของผู้ผลิตรถยนต์ผ่านการปรับแต่ง UI

การสร้างแบรนด์ของแอป

การสร้างแบรนด์ของแอปผ่านองค์ประกอบต่างๆ เช่น ไอคอนและสีเฉพาะจุด