Medya uygulamalarında gezinme

Bu bölümde, bir medya uygulamasının üst düzey uygulamada gezinme özelliğinin işleyiş şekli açıklanmaktadır.

Kullanıcılar, uygulama çubuğunu kullanarak bir medya uygulamasındaki üst düzey içerik görünümleri arasında gezinir. Bu görünüm, aşağıdaki gezinme öğelerini içerebilir:

  • Birincil gezinme sekmeleri (veya varyantlar)
  • Uygulama seçici (OEM'ler için isteğe bağlıdır)

Uygulama çubuğu ayrıca bir uygulama simgesi ve uygulama kontrolleri içerebilir. Bunlar Uygulama markası ve Oturum açma, ayarlar ve arama bölümünde açıklanmıştır.


Birincil gezinme sekmeleri

Bir medya uygulamasındaki içerik görünümlerinde birincil gezinme, genellikle bir uygulama çubuğunda en fazla 4 sekmeden oluşur (ekran son derece küçük olmadığı ve sekmeleri görüntülemek için yer bulunmadığı sürece). Bu sekmeler, kullanıcıların uygulama hiyerarşisinin en üst seviyesindeki içerik görünümleri arasında yana doğru hareket etmesine olanak tanır.

Kullanıcı bir sekmeyi seçtiğinde, hedef, kullanıcının söz konusu içerik görünümüyle önceki etkileşimini yansıtır. Örneğin, bir sekmenin içeriği daha önce aynı medya uygulaması oturumu sırasında kaydırılmışsa kullanıcı bu sekmeye döndüğünde kaydırma konumu korunur.

Uygulama çubuğundaki sekmeler, kullanıcıların içerik görünümleri arasında yana doğru hareket etmesine olanak tanır.

Birincil gezinme varyantları

Her birincil gezinme öğesi genellikle hem bir simge hem de etiket içeren sekmelerle temsil edilir. Her ikisinin de dahil edilmesi sürücülerin bilişsel yükünü azaltır. Çünkü simgeler bir bakışta görünmeyi iyileştirir, etiketler ise anlamı netleştirir.

Bu uygulama çubuğunda her sekme için bir simge ve bir etiket bulunur.

Ancak, otomobil üreticileri bazı durumlarda alternatif navigasyon stratejileri kullanabilir:

  • Yalnızca etiketler: Ekran, makul miktarda içeriği ve hem simgeleri hem de etiketleri içeren sekmeleri barındıracak kadar uzun değilse
  • Çekmece: Ekran, sekmeler için yeterince geniş değilse
  • Sekme yok: Yalnızca bir birincil gezinme seçeneği varsa
Bazı özel durumlarda, simge ve etiketler içeren sekmelere (üstten aşağıya) alternatif olarak uygulama çubuğu bu gezinme stratejilerinden birini içerebilir: Yalnızca etiketler içeren sekmeler, sekme yerine çekmece veya sekme içermeyen tek bir üst düzey içerik görünümü.

Uygulama seçici

Uygulama seçici, diğer medya uygulamalarına hızlı erişim sağlar. Araç üreticileri, bir uygulama seçici sağlayıp sağlamayacağına karar verebilir. Örneğin, bazı otomobil üreticileri medya uygulamaları arasında geçiş mekanizması olarak yalnızca mevcut tüm uygulamaların bir listesini kullanmayı tercih edebilir.

Uygulama çubuğu ekranın üst veya alt kısmında olduğunda, uygulama seçici genellikle uygulama çubuğunun sağ tarafında bulunur.

Çağrılduğunda, uygulama seçici diğer medya uygulamalarına erişim sağlar. Kullanıcı farklı bir uygulama seçtiğinde, o uygulama gösterilir.

Uygulama seçicide bulunan tipik uygulamalar.

Uygulama çubuğu konumlandırma

Medya şablonu da dahil olmak üzere tüm Android Automotive OS şablonlarında uygulama çubuğunun konumunu araba üreticileri belirler. Her zaman aynı yerde olduğu sürece, uygulama çubuğu ekranın üst veya alt kısmında ya da bir tarafında görünebilir. Sekmeleri ve uygulama denetimlerini uygulama çubuğunda gruplandırmak da mümkündür.

Bilişsel yükü en aza indirmek ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi sunmak için uygulama çubuğu ve seçenekleri, tüm bilgi-eğlence sistemi genelinde her zaman aynı konumda gösterilmelidir.