Lập kế hoạch cho các thẻ điều hướng

Bước đầu tiên trong việc cấu trúc ứng dụng đa phương tiện là xác định danh mục nội dung bạn muốn xuất hiện dưới dạng tuỳ chọn điều hướng cấp cao nhất trên thanh ứng dụng.

Các nhà sản xuất ô tô chú trọng việc triển khai thanh ứng dụng và xác định hầu hết khía cạnh của giao diện của thanh này.

Về cơ bản, bạn cần phải quyết định những điều sau:

  • Danh mục nội dung cấp cao nhất bạn muốn được biểu thị dưới dạng thẻ trên thanh ứng dụng
  • Bạn sẽ cung cấp những biểu tượng và nhãn nào cho mỗi thẻ

Để xem ví dụ về giao diện điều hướng, hãy xem bài viết Sử dụng ứng dụng đa phương tiện.


Mức yêu cầu Nguyên tắc
PHẢI Nhà phát triển ứng dụng phải:
  • Triển khai không quá 4 thẻ
  • Cung cấp nhãn và biểu tượng vectơ đơn sắc (đen hoặc trắng) cho mỗi thẻ
NÊN Nhà phát triển ứng dụng nên:
  • Giữ nhãn thẻ ngắn nhất có thể để chúng không bị cắt bớt

Rationale:

  • Đơn giản hoá trải nghiệm người dùng: Hỗ trợ mô hình điều hướng nhất quán cho các ứng dụng đa phương tiện.
  • Áp dụng trên tất cả các màn hình: Cho phép nhà sản xuất ô tô chỉ sử dụng nhãn khi không phù hợp với cả biểu tượng và nhãn.