Lập kế hoạch chế độ xem duyệt qua

Sau khi xác định các thẻ điều hướng cấp cao nhất cho ứng dụng, bạn cần đưa ra một số quyết định về chế độ xem nội dung có thể duyệt xem và cách sắp xếp các chế độ xem này.

Vì các nhà sản xuất ô tô sẽ xử lý kiểu chế độ xem nội dung và điều hướng duyệt web, nên nhiệm vụ thiết kế duy nhất của bạn liên quan đến hoạt động duyệt web là lên kế hoạch cho nội dung trong mỗi chế độ xem.

Cụ thể, bạn cần phải quyết định những điều sau:

  • Số lượng cấp độ mà nội dung của bạn đã phát triển
  • Cách định dạng từng chế độ xem duyệt web cấp cao nhất và cấp thấp hơn (lưới hoặc danh sách)
  • Liệu nội dung ở một chế độ xem duyệt web bất kỳ có được nhóm thành các danh mục phụ hay không
  • Bạn có muốn triển khai tính năng tìm kiếm trong ứng dụng để hỗ trợ việc duyệt web hay không

Khi bạn quyết định cách xây dựng cấu trúc nội dung, hãy nhớ rằng giảm cấp độ thì tốt hơn để giảm thiểu tải trọng nhận thức cho người lái xe. Việc nhóm nội dung thành các danh mục phụ trong chế độ xem duyệt web (có tiêu đề phụ) có thể giúp hệ thống phân cấp của bạn phẳng hơn.

Để xem ví dụ về giao diện duyệt web, hãy truy cập vào bài viết Duyệt qua chi tiết nội dung.

Nếu chọn triển khai tính năng tìm kiếm trong ứng dụng, thì bạn sẽ không cần thiết kế giao diện tìm kiếm. Các nhà sản xuất ô tô thiết kế cả khả năng tương tác của kết quả tìm kiếm và bàn phím.


Nguyên tắc về chế độ xem duyệt web

Mức yêu cầu Nguyên tắc
PHẢI Nhà phát triển ứng dụng phải:
  • Cung cấp văn bản tiêu đề phụ nếu bạn quyết định tạo danh mục phụ trong chế độ xem duyệt web
NÊN Nhà phát triển ứng dụng nên:
  • Tránh nội dung có thể xem nằm sâu hơn 3 cấp so với cấp cao nhất
CÓ THỂ Nhà phát triển ứng dụng có thể:
  • Đối với mỗi chế độ xem duyệt web, hãy xác định xem sẽ hiển thị nội dung trong lưới hay trong danh sách (mặc định là danh sách)
  • Quyết định xem có triển khai chức năng tìm kiếm trong ứng dụng hay không

Rationale:

  • Tránh làm người lái xe mất tập trung: Tránh khiến trẻ phải vận dụng khả năng nhận thức khi duyệt xem nội dung.
  • Tối ưu hoá hiển thị nội dung: Sử dụng lưới hoặc danh sách cho phù hợp với danh mục nội dung. (Hiện chưa hỗ trợ kết hợp lưới và danh sách trong một chế độ xem duy nhất.)