สร้างแอป

การสร้างแอปสื่อสำหรับ Android Automotive OS ประกอบด้วยงานออกแบบพื้นฐาน 6 งาน

ส่วนนี้จะแสดงภาพรวมของงานเหล่านั้น นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีที่ทั้งผู้ผลิตรถยนต์และนักพัฒนาแอปมีส่วนร่วมในประสบการณ์การใช้งานแอปสื่อด้วย


ภาพรวมของงาน

เนื่องจากการออกแบบแอปสื่อส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรถยนต์ งานเกี่ยวกับการออกแบบสำหรับนักพัฒนาแอปจึงค่อนข้างเรียบง่าย

งานพื้นฐาน 6 งานสำหรับนักพัฒนาแอปมีดังนี้

1) วางแผนแท็บการนำทาง: เลือกมุมมองระดับบนสุดของเนื้อหาได้สูงสุด 4 มุมมอง และเลือกไอคอนหรือป้ายกำกับสำหรับแท็บการนำทาง

2) วางแผนมุมมองการท่องเว็บ: วางแผนว่าจะจัดระเบียบและจัดรูปแบบมุมมองเนื้อหาระดับบนสุดและระดับล่าง (แบบตารางกริดหรือรายการ) อย่างไร

3) ปรับแต่งส่วนควบคุมการเล่น: ตัดสินใจว่าคุณต้องการระบุการทำงานและไอคอนที่กำหนดเองหรือไม่ และจะใช้คิวหรือไม่

4) ปรับขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้: ปรับเปลี่ยนโค้ดที่ระบุเพื่อสร้างขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้สําหรับแอป หากจําเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้

5) การตั้งค่าการออกแบบ: ออกแบบหน้าจอการตั้งค่าสำหรับแอป หากจำเป็นต้องตั้งค่า

6) ระบุองค์ประกอบในการสร้างแบรนด์: ระบุไอคอนแอปและสีเฉพาะจุดเพื่อให้ผู้ผลิตรถยนต์เป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณบนหน้าจอ

ใช้ลิงก์ด้านบนเพื่อเข้าถึงคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแต่ละงานโดยละเอียด โปรดดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบการออกแบบที่คุณต้องระบุในรายการตรวจสอบ


การแบ่งบทบาท

ตารางด้านล่างสรุปบทบาทในการออกแบบของผู้ผลิตรถยนต์และนักพัฒนาแอปในการทำให้ประสบการณ์การใช้งานแอปสื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

แง่มุมต่างๆ ของประสบการณ์การใช้งานสื่อ บทบาทการออกแบบของผู้ผลิตรถยนต์ บทบาทการออกแบบของนักพัฒนาแอป
การไปยังส่วนต่างๆ ในแอปสื่อ

เลือกตำแหน่งในแถบแอป และรองรับการไปยังส่วนต่างๆ และการควบคุมของแอปที่อาจปรากฏในแถบแอปได้

ตัดสินใจเลือกมุมมองเนื้อหาระดับบนสุดที่จะแสดงในแท็บของแถบแอป และแสดงไอคอนและป้ายกำกับตามต้องการ

ไปที่แท็บการนำทางของแผน

เรียกดูรายละเอียดเนื้อหา

กำหนดขนาดและเนื้อหาของตารางกริดหรือรายการ และใช้ส่วนหัวของแอปที่ระดับเนื้อหาต่ำกว่า

กำหนดรูปแบบ (ตารางกริดหรือรายการ) และการจัดการเนื้อหาสื่อที่เรียกดูได้ในแต่ละระดับ

ไปที่แผนมุมมองการท่องเว็บ

กำลังเล่นสื่อ

ใช้มุมมองการเล่นและแถบควบคุมที่ย่อขนาดลงด้วยข้อมูลเมตาของสื่อและการควบคุมการเล่นที่เหมาะสม รวมถึงการควบคุมการทำงานที่กำหนดเองต่างๆ ในแอป มอบค่าคิวในมุมมองการเล่นและการจัดรูปแบบสำหรับคิว

เลือกว่าจะใช้การดำเนินการที่กำหนดเองในแถบควบคุมหรือไม่ และระบุไอคอนสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ตัดสินใจว่าจะใช้คิวหรือไม่และจะระบุตัวระบุสำหรับแทร็กที่เล่นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่

ไปที่ปรับแต่งตัวควบคุมการเล่น

การลงชื่อเข้าใช้ การตั้งค่า และการค้นหา

มอบพื้นที่สำหรับการค้นหาและการตั้งค่าในแถบแอป ออกแบบแป้นพิมพ์การค้นหา และเชื่อมต่อผู้ใช้กับหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ได้ตามต้องการ

ระบุขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ (ดัดแปลงจากโค้ดตัวอย่าง) และหน้าจอการตั้งค่า หากจำเป็น

โปรดไปที่ปรับขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้และออกแบบการลงชื่อเข้าใช้และการตั้งค่า

การระบุแหล่งที่มาของแบรนด์

แสดงไอคอนแอปในหน้าจอเนื้อหาทั้งหมดและเลือกตําแหน่งที่จะใช้สีของแอปของบุคคลที่สามเป็นสีเฉพาะจุด

ระบุไอคอนแอปและระบุสีเฉพาะจุด

ไปที่ใส่องค์ประกอบแบรนด์