Ứng dụng

Các ứng dụng dành cho Android Auto tập trung vào các hành động phù hợp để sử dụng trong ô tô, chẳng hạn như chỉ đường và nghe nội dung đa phương tiện hoặc tin nhắn.

Nhà phát triển có thể tạo ứng dụng cho Android Auto theo nhiều cách, tuỳ thuộc vào loại ứng dụng (xem phần Quy trình thiết kế). Sau đó, Android Auto sẽ chiếu các ứng dụng từ điện thoại lên màn hình của những ô tô tương thích. Giao diện của công cụ này được thiết kế để dễ dàng sử dụng trong ô tô trên mọi loại xe được hỗ trợ.

Phần này mô tả trải nghiệm người dùng đối với một số loại ứng dụng nhất định trên Android Auto. Để tìm hiểu cách tạo ứng dụng cho các loại ứng dụng này và các loại ứng dụng khác, chẳng hạn như ứng dụng chỉ đường và ứng dụng địa điểm yêu thích, hãy xem phần Tạo ứng dụng.

Ứng dụng đa phương tiện

Mô hình tương tác của người dùng và ví dụ

Ứng dụng nhắn tin

Mô hình tương tác của người dùng và ví dụ