Ứng dụng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các ứng dụng dành cho Android Auto tập trung vào các hành động phù hợp để sử dụng trong ô tô, chẳng hạn như điều hướng và nghe nhạc hoặc tin nhắn.

Các nhà phát triển có thể tạo ứng dụng cho Android Auto theo nhiều cách, tùy thuộc vào loại ứng dụng. Sau đó, Android Auto sẽ chiếu ứng dụng từ điện thoại lên màn hình của ô tô tương thích. Giao diện của mục này được thiết kế để giúp sử dụng trên ô tô cho tất cả các xe được hỗ trợ.

Ứng dụng đa phương tiện

Ví dụ về mô hình tương tác của người dùng

Ứng dụng nhắn tin

Ví dụ về mô hình tương tác của người dùng

Tổng quan về các nguyên tắc thiết kế có thể tải xuống