Phát triển các giải pháp Lịch Google.

Chèn nội dung tương tác, được hỗ trợ bởi dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài, với Tiện ích bổ sung.
  • Hiển thị thông tin chi tiết theo ngữ cảnh từ hệ thống của bên thứ ba khi người dùng xem hoặc tạo sự kiện.
  • Hiển thị giải pháp hội nghị tuỳ chỉnh khi người dùng tạo sự kiện.
Bất cứ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hóa và nâng cao Lịch Google trong môi trường mã thấp, dựa trên web.
  • Tạo sự kiện dựa trên nội dung bạn gửi trên Google Biểu mẫu.
  • Cập nhật sự kiện hoặc lịch từ Google Trang tính.
  • Chèn dữ liệu lịch vào Google Trang tính để xem xét.
Sử dụng các API REST bên dưới để tương tác theo phương thức lập trình với Lịch Google.
Đọc và cập nhật lịch bằng một số ngôn ngữ lập trình phổ biến, chẳng hạn như Java, JavaScript và Python.
Sử dụng máy chủ CalDAV của Google để đọc và cập nhật dữ liệu của lịch.
Bạn muốn xem API Lịch Google trong thực tế?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp các video về mẹo, thủ thuật và tính năng mới nhất.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức