Snapshot API'ye genel bakış

Kullanıcının mevcut ortamı hakkında bilgi edinmek için Snapshot API'yi kullanabilirsiniz. Snapshot API ile çeşitli bağlam sinyallerine erişebilirsiniz:

 • Algılanan kullanıcı etkinliği (ör. yürüdüğü veya araba kullandığı)
 • Kaydettirdiğiniz yakındaki işaretçiler.
 • Kulaklık durumu, takılı veya takılı değil.
 • Enlem ve boylamı içeren konum.

Sistem bu değerleri önbelleğe alarak hızlı bir şekilde döndürülebilir. Veri yoksa yeni durum değerleri döndürmek için algılama ve çıkarım işlemleri yapılır. Awareness API, herkese açık bir API'si olan bağlam türleri için mevcut veri türünü döndürür.

Her bağlam sinyalinde ilgili bir Snapshot API yöntemi vardır. Örneğin, tespit edilen mevcut etkinliği almak için getDetectedActivity() yöntemini çağırır, bir DetectedActivityResponse almak için bir SuccessListener kullanır ve ardından gerçek istek verilerini alabileceğiniz ActivityRecognitionResult öğesini döndürmek için getActivityRecognitionResult() çağrısı yaparsınız.

Aşağıdaki örnekte, algılanan en son etkinliğin nasıl alınacağı gösterilmektedir:

    Awareness.getSnapshotClient(this).getDetectedActivity()
      .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DetectedActivityResponse>() {
        @Override
        public void onSuccess(DetectedActivityResponse dar) {
          ActivityRecognitionResult arr = dar.getActivityRecognitionResult();
        }
      })

İstek verileriyle ne yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Anlık Görünüm verilerini alma bölümüne bakın.