Tính năng Hành động trò chuyện sẽ ngừng hoạt động từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hành động trò chuyện ngừng hoạt động.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Khám phá những việc Trợ lý Google có thể làm

Để giúp bạn khám phá toàn bộ trải nghiệm sử dụng Trợ lý, hay còn gọi là Hành động, chúng tôi quảng bá nhiều loại yêu cầu mà Trợ lý có thể xử lý.

Nhiều Hành động được kết hợp với các ứng dụng, nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ ba hoặc Google để cung cấp cho bạn trải nghiệm hữu ích. Chúng tôi quảng bá Hành động trên trang web của Trợ lý Google, trong ứng dụng Trợ lý và các nơi khác để giúp bạn khám phá nhiều trải nghiệm cá nhân hóa hơn, dựa trên một số yếu tố như:

  • Mức độ phổ biến của Hành động và chất lượng trải nghiệm Hành động dựa trên mức độ hài lòng của người dùng trước đó với Hành động đó.
  • Mức độ Hành động phù hợp với bạn. Ví dụ: một số Hành động nhất định có thể xuất hiện trong phần "Bạn có thể thích" trên ứng dụng Trợ lý, dựa trên thông tin chúng tôi thu thập được khi bạn dùng các dịch vụ của Google, như các cụm từ bạn tìm kiếm trước đó trên Google Tìm kiếm hoặc các ứng dụng bạn đã cài đặt trên điện thoại Android.
  • Đối tượng mục tiêu của Hành động, có thể bao gồm vị trí quốc gia của bạn, ngôn ngữ bạn muốn dùng, loại thiết bị mà bạn đang dùng hoặc thông tin về bạn nếu bạn đã yêu cầu Hành động dành cho trẻ em.

Ngoài ra, chúng tôi có thể làm nổi bật những Hành động do Google và các đối tác của chúng tôi cung cấp để bạn biết cách tiếp cận trải nghiệm chất lượng cao dễ dàng hơn. Ví dụ: chúng tôi có thể quảng bá trong ứng dụng Trợ lý, trong thông báo trên thiết bị di động và trong email tiếp thị những cụm từ cụ thể mà bạn có thể hỏi/yêu cầu Trợ lý, chẳng hạn như "Ok Google, phát nhạc jazz". Chúng tôi cũng có thể làm nổi bật một số Hành động nhất định dựa trên những loại ứng dụng bạn đã cài đặt, như trò chơi hoặc ứng dụng để quản lý thiết bị thông minh trong nhà và mối quan hệ đối tác của chúng tôi với các nhà phát triển ứng dụng. Nếu bạn dùng thiết bị có tích hợp sẵn Trợ lý, chúng tôi có thể quảng bá Hành động của đối tác đó vì những Hành động đó thường là cách hiệu quả nhất để thực hiện yêu cầu dành cho Trợ lý trên thiết bị đó.

Để hỗ trợ chức năng của Trợ lý trên các thiết bị, Google liệt kê các đối tác dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ phát nhạc hoặc dịch vụ truyền video trực tuyến mà người dùng có thể liên kết với Tài khoản Google của họ. Nhìn chung, các danh sách đó dựa trên tình trạng sẵn có của dịch vụ miễn phí và dịch vụ đăng ký. Tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi ký hợp đồng với các đối tác để đặt họ vào một vị trí đặc biệt trong danh sách dịch vụ. Thông thường, hợp đồng này đi kèm với một ưu đãi đặc biệt mà họ sẽ cung cấp cho người dùng.

Chúng tôi muốn bạn có trải nghiệm tốt với Trợ lý, vì vậy, chúng tôi có thể hạn chế quảng bá Hành động hoặc hạn chế Hành động xuất hiện trên Trợ lý nếu Hành động không phản hồi, chậm, có tỷ lệ lỗi cao hoặc cung cấp trải nghiệm người dùng kém. Bạn vẫn có thể yêu cầu những Hành động cụ thể đó, trừ khi những Hành động đó đã bị vô hiệu hóa do vi phạm chính sách của Google.