Mở rộng Trình chỉnh sửa bằng các tiện ích bổ sung của Google Workspace

Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày cung cấp một giải pháp cải thiện hiệu suất trên đám mây với tính năng cộng tác theo thời gian thực. Tuy nhiên, việc sửa đổi và hiển thị thông tin liên quan trong Trình chỉnh sửa thường là một công việc tốn nhiều thời gian.

Bạn có thể giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách mở rộng các tiện ích bổ sung của Google Workspace cho Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày. Tiện ích bổ sung của Google Workspace cho Google Biểu mẫu chưa được hỗ trợ.

Khi tạo Tiện ích bổ sung Google Workspace, bạn có thể xác định các giao diện tuỳ chỉnh được chèn trực tiếp vào Trình chỉnh sửa. Các giao diện này giúp tự động hoá các tác vụ, cung cấp thêm thông tin cho người dùng hoặc cho phép người dùng tương tác với một hệ thống bên thứ ba mà không phải chuyển sang thẻ trình duyệt mới.

Với Tiện ích bổ sung của Google Workspace, bạn có thể tạo các giao diện Editor sau đây:

  • Giao diện trang chủ
  • Giao diện API REST
  • Giao diện xem trước đường liên kết

Xem bạn làm được những gì

Tiện ích bổ sung của Google Workspace được tạo bằng Dịch vụ thẻ. Hãy xem bài viết Xây dựng tiện ích bổ sung cho Google Workspace để biết thông tin tổng quan.

Hành vi của tiện ích bổ sung Google Workspace được định cấu hình bằng một tệp kê khai. Để bật Tiện ích bổ sung Google Workspace cho Người chỉnh sửa, hãy thêm các mục dành riêng cho Người chỉnh sửa.

Khi định cấu hình tiện ích bổ sung Google Workspace cho Người chỉnh sửa, bạn phải quyết định những giao diện cần tạo cho tiện ích bổ sung và những thao tác mà tiện ích đó có thể thực hiện. Hãy xem các hướng dẫn sau để biết thêm thông tin: