โปรแกรมสำรวจ Google APIs

Google API Explorer คือเครื่องมือที่มีให้ใช้งานในหน้าเอกสารประกอบอ้างอิงของ REST API ส่วนใหญ่ที่จะช่วยให้คุณลองใช้เมธอด Google API ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด API Explorer จะทํางานกับข้อมูลจริง ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อลองสร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูล โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของ Explorer API

วิธีเริ่มต้นสํารวจ

  1. คลิกชื่อ API ที่ต้องการสํารวจในรายการด้านล่าง ซึ่งจะเปิดเอกสารอ้างอิง API
  2. คลิกวิธีที่ต้องการทางด้านซ้ายในเอกสารประกอบ
  3. ป้อนรายละเอียดคําขอในแผง "ลองใช้วิธีนี้" ทางด้านขวา หรือคลิกเต็มหน้าจอ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
  4. คลิกดําเนินการเพื่อส่งคําขอไปยัง API และดูการตอบกลับของ API

ไดเรกทอรี Google APIs Explorer