คำแนะนำการตั้งค่า

คุณดาวน์โหลดไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google OAuth สำหรับ Java และทรัพยากร Dependency ในรูปแบบไฟล์ ZIP หรือใช้ Maven ก็ได้

โปรดดูวิธีการตั้งค่า ProGuard ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ Google HTTP Client Library สำหรับ Java

ดาวน์โหลดไลบรารีที่มีทรัพยากร Dependency

ดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ล่าสุด ซึ่งอยู่ในหน้าดาวน์โหลด และแตกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ไฟล์ ZIP นี้มีไฟล์ Jar ของคลาสไลบรารีของไคลเอ็นต์และไฟล์ Jar ต้นทางที่เกี่ยวข้องสำหรับอาร์ติแฟกต์แต่ละรายการและทรัพยากร Dependency คุณดูกราฟและใบอนุญาตทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารีต่างๆ ได้ในโฟลเดอร์ทรัพยากร Dependency สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ดาวน์โหลด โปรดดูไฟล์ readme.html

Android

หากคุณพัฒนาสำหรับ Android และ Google API ที่ต้องการใช้รวมอยู่ในไลบรารีบริการ Google Play ให้ใช้ไลบรารีบริการ Google Play เพื่อประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีที่สุด

หากคุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google OAuth สำหรับ Java กับ Android คุณจำเป็นต้องทราบว่าทรัพยากร Dependency ใดที่ทำงานร่วมกับ Android ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Android SDK ระดับใด แอปพลิเคชัน Android ต้องใช้ไฟล์ Jar ต่อไปนี้หรือเวอร์ชันที่เข้ากันได้ที่ใหม่กว่าจากโฟลเดอร์ libs

 • google-oauth-client-1.30.4.jar
 • google-http-client-1.32.1.jar
 • google-http-client-android-1.32.1jar
 • Gson-2.8.5.jar
 • jackson-core-2.9.5.jar
 • JSr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.6.1.jar

Google App Engine

แอปพลิเคชัน Google App Engine ต้องใช้ไฟล์ Jar ต่อไปนี้หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่เข้ากันได้จากโฟลเดอร์ libs

 • google-oauth-client-1.30.4.jar
 • google-oauth-client-appengine-1.30.4.jar
 • google-oauth-client-servlet-1.30.4.jar
 • google-http-client-1.32.1.jar
 • google-http-client-appengine-1.32.1.jar
 • Gson-2.8.5.jar
 • jackson-core-2.9.5.jar
 • JSr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.6.1.jar
 • transaction-api-1.1.jar
 • xpp3-1.1.4c.jar

Servlet

แอปพลิเคชัน Servlet ต้องใช้ไฟล์ Jar ต่อไปนี้หรือเวอร์ชันที่เข้ากันได้ที่ใหม่กว่าจากโฟลเดอร์ libs

 • google-oauth-client-1.30.4.jar
 • google-oauth-client-servlet-1.32.1.jar
 • google-http-client-1.32.1.jar
 • commons-logging-1.2.0.jar
 • Gson-2.8.5.jar
 • jackson-core-2.9.5.jar
 • httpclient-4.5.9.jar
 • httpcore-4.4.11.jar
 • jackson-core-2.1.3.jar
 • jdo2-api-2.3-eb.jar
 • JSr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.6.1.jar
 • transaction-api-1.1.jar
 • xpp3-1.1.4c.jar

Java ทั่วไป

แอปพลิเคชัน Java สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปต้องการไฟล์ Jar ต่อไปนี้หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่เข้ากันได้จากโฟลเดอร์ libs

 • google-oauth-client-1.30.4.jar
 • google-http-client-1.32.1.jar
 • commons-logging-1.2.0.jar
 • Gson-2.8.5.jar
 • jackson-core-2.9.5.jar
 • httpclient-4.5.9.jar
 • httpcore-4.4.11.jar
 • JSr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.6.1.jar
 • xpp3-1.1.4c.jar

Maven

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google OAuth สำหรับ Java อยู่ในที่เก็บ Maven ส่วนกลาง groupId ของ Maven สำหรับอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดสำหรับ ไลบรารีนี้คือ com.google.oauth-client โดยจะมีคำแนะนำเฉพาะสำหรับ Maven ในแต่ละโมดูล (ด้านล่าง)

โมดูล

ไลบรารีนี้ประกอบด้วยโมดูลห้าโมดูล:

google-oauth-client

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google OAuth สำหรับ Java (google-oauth-client) ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับแพลตฟอร์ม Java ทั้งหมดที่รองรับ ซึ่งรวมถึง Android ด้วย

การใช้งาน Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>

ใน Android คุณจะต้องยกเว้นทรัพยากร Dependency ที่ไม่ได้ใช้อย่างชัดเจน

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
 <exclusions>
  <exclusion>
   <artifactId>xpp3</artifactId>
   <groupId>xpp3</groupId>
  </exclusion>
  <exclusion>
   <artifactId>httpclient</artifactId>
   <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
  </exclusion>
  <exclusion>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <groupId>junit</groupId>
  </exclusion>
  <exclusion>
   <artifactId>android</artifactId>
   <groupId>com.google.android</groupId>
  </exclusion>
 </exclusions>
</dependency>

google-oauth-client-servlet

ส่วนขยาย Servlet และ JDO เป็นไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google OAuth สำหรับ Java (google-oauth-client-servlet) รองรับเว็บแอปพลิเคชันของ Java servlet โมดูลนี้จะขึ้นอยู่กับ google-oauth-client

การใช้งาน Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client-servlet</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>

google-oauth-client-appengine

ส่วนขยายของ Google App Engine ในไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google OAuth สำหรับ Java (google-oauth-client-appengine) รองรับแอปพลิเคชัน Java Google App Engine โมดูลนี้จะขึ้นอยู่กับ google-oauth-client และ google-oauth-client-servlet

การใช้งาน Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client-appengine</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>

google-oauth-client-java6

ส่วนขยาย Java 6 (และใหม่กว่า) ไปยังไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google OAuth สำหรับ Java (google-oauth-client-java6) รองรับแอปพลิเคชัน Java6+ โมดูลนี้จะขึ้นอยู่กับ google-oauth-client

การใช้งาน Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client-java6</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>

google-oauth-client-jetty

ส่วนขยาย Jetty ไปยังไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google OAuth สำหรับ Java (google-oauth-client-jetty) รองรับขั้นตอนรหัสการให้สิทธิ์สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง โมดูลนี้จะขึ้นอยู่กับ google-oauth-client-java6

การใช้งาน Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client-jetty</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>