บริการของ Google เช่น ปฏิทินและ Analytics ช่วยให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการกิจกรรมของตนทางออนไลน์ได้

บริการส่วนใหญ่ของ Google มี API บนเว็บที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ .NET นําไปใช้เพื่อให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใช้