Biblioteka klienta Cloud Vision API dla .NET

Choć ta biblioteka jest nadal obsługiwana, zalecamy wypróbowanie nowszej biblioteki klienta Cloud dla Cloud Vision, zwłaszcza w przypadku nowych projektów. Szczegóły instalacji i wykorzystania znajdziesz w artykule Biblioteki Cloud Vision.

Cloud Vision API: integruje z aplikacjami funkcje Google Vision, takie jak oznaczanie obrazów etykietami, wykrywanie twarzy, logo i punktów orientacyjnych, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) oraz wykrywanie treści dla dorosłych.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Vision API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Vision.v1p2beta1.