Biblioteka klienta interfejsu Chrome Verified Access API dla .NET

Interfejs Chrome Verified Access API: rozszerzenie do Chrome API for Verified Access, które umożliwia weryfikację danych logowania urządzeń z Chrome połączonych z siecią firmową.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Chrome Verified Access API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Verifiedaccess.v1.