Google APIs Explorer

Google APIs Explorer to narzędzie dostępne na większości stron z dokumentacją interfejsów API REST, które umożliwia wypróbowanie metod interfejsu API Google bez pisania kodu. Eksplorator interfejsów API działa na rzeczywistych danych, dlatego podczas korzystania z metod tworzenia, modyfikowania lub usuwania danych należy zachować ostrożność. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Eksploratora interfejsów API.

Jak zacząć odkrywać

  1. Na liście poniżej kliknij nazwę interfejsu API, który chcesz zbadać. Otworzy się dokumentację interfejsu API.
  2. W dokumentacji po lewej stronie kliknij metodę, którą chcesz wypróbować.
  3. Po prawej stronie wpisz szczegóły żądania w panelu z etykietą „Wypróbuj tę metodę”. Możesz też kliknąć Pełny ekran , aby wyświetlić więcej opcji.
  4. Kliknij Execute (Wykonaj), aby wysłać żądanie do interfejsu API i zobaczyć odpowiedź interfejsu API.

Katalog Google APIs Explorer