Biblioteka klienta Cloud Text-to-Speech API dla .NET

Cloud Text-to-Speech API: syntetyzuje naturalnie brzmiącą mowę, stosując zaawansowane modele sieci neuronowych.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Cloud Text-to-Speech API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Texttospeech.v1.