Biblioteka klienta interfejsu API Menedżera tagów dla .NET

Tag Manager API: ten interfejs API umożliwia klientom dostęp do konfiguracji kontenera i tagu oraz jej modyfikowanie.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Tag Manager API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.TagManager.v2.