Biblioteka klienta Cloud Storage API dla .NET

Chociaż ta biblioteka jest nadal obsługiwana, zalecamy wypróbowanie nowszej biblioteki klienta Cloud Storage, zwłaszcza w przypadku nowych projektów. Sprawdź biblioteki Cloud Storage, aby dowiedzieć się więcej o instalacji i wykorzystaniu.

Cloud Storage API: pozwala przechowywać i pobierać potencjalnie duże, stałe obiekty danych.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Cloud Storage API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Storage.v1.