Biblioteka klienta interfejsu Cloud Spanner API dla .NET

Chociaż ta biblioteka jest nadal obsługiwana, zalecamy wypróbowanie nowszej biblioteki klienta Cloud Spanner dla Cloud Spanner, zwłaszcza w przypadku nowych projektów. Szczegółowe informacje o instalacji i wykorzystaniu znajdziesz na stronie Biblioteki Cloud Spanner.

Cloud Spanner API: Cloud Spanner to zarządzana, spójna globalnie i skalowalna usługa relacyjnych baz danych, która ma kluczowe znaczenie.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Spanner API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Spanner.v1.