Biblioteka klienta interfejsu Cloud Source Repositories API dla .NET

Interfejs Cloud Source Repositories API: ma dostęp do repozytoriów kodu źródłowego hostowanych przez Google.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Source Repositories API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudSourceRepositories.v1.