Biblioteka klienta interfejsu Prezentacji Google w języku .NET

Interfejs API Prezentacji Google: odczytuje i zapisuje prezentacje Google.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu API Prezentacji Google i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Slides.v1.