Biblioteka klienta interfejsu Service Control API dla .NET

Service Control API: zapewnia raportowanie kontroli dostępu i raportowanie danych telemetrycznych w przypadku usług zintegrowanych z infrastrukturą usług.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Service Control API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.ServiceControl.v1.