Biblioteka klienta Cloud Run Admin API dla .NET

Cloud Run Admin API: wdrażaj przekazywane przez użytkowników obrazy kontenerów, które skalują się automatycznie na podstawie żądań przychodzących, i zarządzaj nimi. Interfejs Cloud Run Admin API w wersji 1 jest zgodny ze specyfikacją interfejsu Knative Serving API, a wersja 2 jest zgodna ze standardami interfejsów API Google Cloud AIP opisanymi na stronie https://google.aip.dev/.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Cloud Run Admin API i korzystać z biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudRun.v1.