Biblioteka klienta interfejsu API dla sprzedawców Google Workspace dla .NET

Google Workspace Seller API: pozwala wykonywać typowe funkcje, które są dostępne w konsoli usług kanału na dużą skalę, np. składanie zamówień i wyświetlanie informacji o klientach.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Google Workspace Seller API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Reseller.v1.