Biblioteka klienta interfejsu API Google Workspace sprzedawcy dla .NET

Google Workspace Seller API: typowe funkcje dostępne w konsoli usług kanału, takie jak składanie zamówień i wyświetlanie informacji o klientach.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Workspace Seller API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla domeny .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Seller.v1.