Biblioteka klienta Recommendations AI (beta) dla .NET

Recommendations AI (beta): zdecydowanie zalecamy nowym klientom korzystanie z interfejsu Retail API, który obejmuje funkcje Recommendations AI w wersji Google Analytics. Aby włączyć Retail API, wejdź na https://console.cloud.google.com/apis/library/retail.googleapis.com. Usługa Recommendations AI umożliwia klientom tworzenie kompleksowych spersonalizowanych systemów rekomendacji bez konieczności specjalistycznej wiedzy z zakresu systemów uczących się, systemu rekomendacji czy Google Cloud.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Recommendations AI (beta) i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.RecommendationsAI.v1beta1.