Biblioteka klienta interfejsu API określania stawek w czasie rzeczywistym dla .NET

Interfejs API określania stawek w czasie rzeczywistym: umożliwia zewnętrznym licytującym zarządzanie integracją RTB z Google. Obejmuje to zarządzanie punktami końcowymi licytującego, limitami zapytań na sekundę, konfigurowanie zasobów reklamowych do otrzymania za pomocą kierowania wstępnego, przesyłanie kreacji do weryfikacji oraz dostęp do metadanych kreacji, takich jak stan zatwierdzenia.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu API do określania stawek w czasie rzeczywistym i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Real-timeokreślanie.v1alpha.