Biblioteka klienta API Analizatora zasad dla .NET

Interfejs API Analizatora zasad:

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Policy Analysis API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.PolicyAnalyzer.v1beta1.