Biblioteka klienta interfejsu People API dla języka .NET

People API: zapewnia dostęp do informacji o profilach i kontaktach.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu People API za pomocą biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.PeopleService.v1.