Biblioteka klienta interfejsu OS Config API dla .NET

OS Config API: narzędzia do zarządzania systemem operacyjnym, które pozwalają zarządzać poprawkami, zgodnością poprawek i konfiguracją instancji maszyn wirtualnych.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu OS Config API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.OSConfig.v1.