Biblioteka klienta interfejsu API zasad organizacji dla języka .NET

Organization Policy API: interfejs Org Policy API umożliwia użytkownikom konfigurowanie reguł zarządzania zasobami GCP w ramach hierarchii zasobów Cloud.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Organization Policy API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.OrgPolicyAPI.v2.